insan Kaynakları / İş Başvuru Formu

Arhat inşaat olarak  zemin kaplama sistemleri sektöründe en önemli unsurun insan olduğuna inanıyoruz. Bizler projelerimizi yürütürken, takım arkadaşlarımızın yaşamlarını daha iyiye doğru değiştirmeye çalışıyoruz. Geleceği beraber değiştirebiliriz...

Cinsiyet *
Medeni Durum *

Yukarıda belirtmiş olduğum bütün bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, işe alınmam halinde bu bilgilerin yanlış veya yanıltıcı olduğu tespit edildiğinde İşveren tarafından iş akdimin İş Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği fesh edilmesini kabul ederim.